STATUS PRACY URZĄDZEŃ (SP39 CHORZÓW)--- Stan / Komputer / (IP urządzenia) ---


Sale szkolne

tv on icon Monitoring szkolny (192.168.10.2)
tv off icon Sekretariat PC 1 (192.168.10.4)
tv off icon Sekretariat PC 2 (192.168.10.9)
tv off icon Psycholog PC (192.168.10.12)
tv off icon Pedagog PC (192.168.10.13)
tv off icon Sala 5 - PC (192.168.10.15)
tv off icon Sala 6 - PC (192.168.10.16)
tv off icon Sala 7 - PC (192.168.10.17)
tv off icon Sala 8 - PC (192.168.10.18)
tv off icon Sala 9 - PC (192.168.10.19)
tv off icon Sala 10 - PC (192.168.10.20)
tv off icon Sala 11 - PC (192.168.10.21)
tv off icon Sala 12 - PC (192.168.10.22)
tv off icon Sala 13 - PC (192.168.10.23)
tv off icon Sala 14 - PC (192.168.10.24)
tv off icon Sala 15 - PC (192.168.10.25)
tv off icon Sala 18 - PC (192.168.10.26)
tv off icon Sala 20 - PC (192.168.10.28)
tv off icon Pokój nauczycielski (192.168.10.29)


Pracownia komputerowa

tv off icon Komputer 0 (192.168.10.30)
tv off icon Komputer 1 (192.168.10.31)
tv off icon Komputer 2 (192.168.10.32)
tv off icon Komputer 3 (192.168.10.33)
tv off icon Komputer 4 (192.168.10.34)
tv off icon Komputer 5 (192.168.10.35)
tv off icon Komputer 6 (192.168.10.36)
tv off icon Komputer 7 (192.168.10.37)
tv off icon Komputer 8 (192.168.10.38)
tv off icon Komputer 9 (192.168.10.39)
tv off icon Komputer 10 (192.168.10.40)
tv off icon Komputer 11 (192.168.10.41)
tv off icon Komputer 12 (192.168.10.42)
tv off icon Komputer 13 (192.168.10.43)
tv off icon Komputer 14 (192.168.10.44)
tv off icon Komputer 15 (192.168.10.45)
tv off icon Komputer 16 (192.168.10.46)
tv off icon Komputer 17 (192.168.10.47)
tv off icon Komputer 18 (192.168.10.48)
tv off icon Komputer 19 (192.168.10.49)
tv off icon Komputer 20 (192.168.10.50)


Biblioteka

tv off icon Biblioteka - PC0 (192.168.10.27)
tv off icon Biblioteka - PC1 (192.168.10.61)
tv off icon Biblioteka - PC2 (192.168.10.62)


Drukarki sieciowe

printer off icon Sekretariat - Konica Minolta (192.168.10.3)
printer off icon Dyrekcja - Epson (192.168.10.7)
printer off icon Pokój nauczycielski - Develop (192.168.10.8)